Menü Kapat

5. Olağan Genel Kurul ilanı

İLAN

Ankara İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu 21.01.2020 tarihinde toplanarak 5.Olağan Genel Kurul’un yapılmasına karar vermiştir. Genel Kurul aşağıdaki gündemle 26.02.2020 tarihinde Oğuzlar mah. İlhami Soysal Sokak No: 3 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Lıtai TBB Konuk Evi toplantı salonunda, saat 10.00 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 05.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle toplanacaktır.

Üyelere ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM;

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan Başkanlığının Seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması,

4- Gündemin okunması ve açılış konuşmaları,

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

6- Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,

7- 2018-2019 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,

8-Yönetim kurulunun ve Denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası,

9- 2020-2024 yıllarına ait Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve oylanması,

10-Üyelerin giriş aidatı, yıllık aidat, hizmet bedelinin belirlenmesi

11-Destekleme iş ve işlemleri usul ve esaslarının belirlenmesi,

12-Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulunun üyelerine verilecek huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi,

13-Birlik Yönetim ve Denetleme kurullarının ve Merkez Birliği Delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin belirlenmesi, seçimi ve yasal görev sürelerince yetkilendirilmeleri

13-Dilek ve Temenniler,

14-Kapanış

İlgili gönderiler